Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
lösningar

Flygplatser

Extrema förhållanden och mycket hög hydraulisk kapacitet

Flygplatser är viktiga trafik- och fraktknutpunkter. Varje år landar många tusen flygplan och många ton gods hanteras, vilket ställer stora krav på flygplatsens infrastruktur inklusive avvattningssystemet.

Avvattning av landningsbanor

På banor för take-off och landning och på rangerområden har avvattningssystemet två huvuduppgifter: Kapaciteten skall vara tillräcklig för att kunna hantera upp till flera hundra liter vatten per sekund, så att flygtrafiken inte störs av vatten på banorna. Samtidigt skall rännorna vara konstruerade att motstå extremt stor belastning från flygplan på upp till 550 tons vikt.

ACO Monoblock är robusta rännor av polymerbetong, som klarar effektiv avvattning och har maximal stabilitet även under extrem belastning.

ACO Powerdrain är också en stark polymerbetongränna med ett speciellt dämpningssystem av elastomer kombinerat med Powerlock, som ger varaktig dämpning av ljud från fordon som korsar rännan. 

ACO Qmax med längsgående spaltöppning är speciellt utformad för avvattning av stora ytor och är en idealisk lösning när det krävs ytavvattning av överskottsvatten.

Avledning av överskottsvatten

Spillvatten från tankningsområden kan innehålla rester av bränslestoft, som i enlighet med EN 858 inte får ledas direkt ut i grundvattnet.  ACO erbjuder ett brett program av oljeavskiljare i betong, som är speciellt utvecklade för överskottsvatten med höga krav på reningsgrad.

ACO Oleopator-serien är idealisk att bygga samman med linjeavvattningsystem och lakningsanläggningar till kompletta lösningar.

Fördröjning och infiltration av regnvatten

Vid avvattning av större asfalterade ytor där risk för intensiv nederbörd föreligger installeras med fördel ACO StormBrixx, som snabbt och effektivt kan hantera överskottsvatten och därmed minska risken för överbelastning av avloppssystemet.

ACO StormBrixx är en revolutionerande nyhet som med sin unika konstruktion med många hålrum säkerställer kontrollerad uppsamling, magasinering och successiv lakning av stora nederbördsmängder.