Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom

Hotell

Exklusiv design, hygien och stor hydraulisk kapacitet

Med sina många restauranger och badrum under ett och samma tak är moderna hotell bland de mest intensiva byggkomplexen ifråga om avvattningsbehov.

 

Säker och hygienisk arbesmilö I köket

I ett professionellt kök är det viktigt att stora mängder avloppsvatten kan avledas snabbt och säkert samtidigt som lagar och förordningar uppfylls avseende avskiljning av fett, oljor och matavfall. Avloppslösningarna måste utformas efter golvläggningen och bidra till smidigt arbetsflöde och säker arbetsmiljö för köks- och diskpersonal.

ACO Golvrännor TR-serien används vanligen där stora vattenvolymer måste hanteras, ofta längs med kökets maskinella utrustning. ACO Golvbrunnar TB- och FB-serien används däremot mest där endast dropp och spill av rent vatten förekommer.

Håntering av spillvatten

För behandling av avloppsvattnet så att avloppssystemet skyddas mot igensättning ansluts MIRI fettavskiljare till golvavloppet. Dessa avskiljare finns för installation inomhus eller i mark.

Exklusiv design och komfort för gäster

Design och komfort går hand I hand vid valet av utrustning för badrum, pooler och spa i hotell av hög klass, allt för att ge gästen en känsla av gästfri och avslappnande miljö. 

ACO Shower Drain är ett prisbelönt sortiment av rostfria rännor och galler för tröskelfri vattenavledning - en kombination av funktionalitet och utsökt design. Duschrännorna kännetecknas av rena linjer och hög materialkvalitet. Rännorna kan även förses med ljuseffekter som ger extra karaktär åt duschutrymmet.

Entrélösningar av högsta klass

Stora glasfasader och framträdande entréer är ofta karaktäristiskt för hotellbyggnader. Allt regnrikare klimat och därmed tilltagande avrinning från fasader ökar dock behovet av snabb uppsamling av regnvatten för att undvika vattensamlingar utanför entrédörrar.

ACO Multiline är ett sort sortiment av linjeavvattningslösningar med hög hydraulisk kapacitet, elegant design och många möjligheter till individuellt utformade galler och ljuseffekter.