Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
lösningar

Storkök

Säker och hygienkrävande miljö

I storkök måste olika typer av vatten behandlas korrekt för att säkerställa optimala arbetsförhållanden och effektivt kontrollera de hygieniska förhållandena så att inte bakteriehärdar uppkommer i avloppssystemet.

För att uppfylla dessa krav krävs speciellt utformade golvavlopp som är anpassade till kökets arbetsflöde. Det är därför nödvändigt att installera vattentäta, kemiskt resistenta och mekaniskt tåliga golvrännor och brunnar i utrymmen för produktion, beredning och rengöring så att avloppsvatten, avfall och smuts kan tas om hand snabbt och effektivt.

Det är viktigt att använda tillräckligt antal golvavlopp i rätt längd för att säkerställa smidig smutsavrinning.

Hänsyn måste också tas till hur avloppsvattnet skall behandlas. Enligt EN 1253 måste avloppsvatten från livsmedelsproduktion renas innan det leds ut i avloppssystemet.

ACO Modul golvavloppssystem

Rostfritt stål är ett robust, korrosionsbeständigt material med slät yta, vilket är perfekta egenskaper för golvavlopp i storkök.

ACO erbjuder ett brett sortiment rännor, brunnar, galler och rörsystem i rostfritt stål (1.4301 eller 1.4571), som är testat och certifierat enligt EN 1433 samt CE-märkt.

ACO Golvrännor TR-serien används vanligen där stora vattenvolymer måste hanteras, ofta längs med kökets maskinella utrustning.

ACO Golvbrunnar TB- och FB-serien används däremot mest där endast dropp och spill av rent vatten förekommer.

Dessutom finns ACO slitsrännor som speciellt lämpar sig för avloppssystem i områden där endast enstaka smutsfraktioner förekommer.

Fettavskiljare

För behandling av avloppsvattnet så att avloppssystemet skyddas mot igensättning ansluts MIRI fettavskiljare till golvavloppet. Dessa avskiljare finns för installation inomhus eller i mark.