Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
OM ACO

ACO NORDIC AB

BESÖK ACO SHOWROOM I STOCKHOLM X

Lindetorpsvägen 11

12163 Johanneshov

Faktureringsadress X
ACO Nordic AB
3-7365565337200
Box 171
S-831 22 Östersund
Läs mera…..
HISTORIA X

ACO har funnits i Skandinavien i mer än 30 år. Sedan inrättandet av ACO DRAIN AB 1996 har företaget vuxit, bland annat genom framgångsrika fusioner med AB Plastmo och ACO ttm AB under 2005.

Huvudkontoret för Sverige ligger i Göteborg. 

År 2012 invigdes ett nytt kontor med utställning i Stockholm.

ACO Nordic AB är en integrerad del av ACO Nordic Group med huvudsäte i Danmark.

Vår Vision X

ACO är världsledande inom avvattningsteknik

Vi ser vår marknad genom våra kunders ögon. Vi gillar att vara nära kunden för att kunna imponera på dem med bäst produkter och service

Vår Mission X

ACO skapar lösningar för morgondagens miljöförhållanden


Den globala klimatförändringen orsakar mer frekventa och extrema väderhändelser som torka och kraftiga regn. Vi utvecklar innovativa systemlösningar för att ta hand om dessa händelser.

Vår styrka X

ACO skapar passion för topprestation

Vi stödjer dem som agerar modigt. Vi tycker om att arbeta kreativt tillsammans över alla kulturella barriärer. I vår filosofi är bakslag en möjlighet att bli ännu bättre.

ACO Nordic AB är det svenska dotterbolaget till ACO Group.

Vår specialitet är heltäckande systemlösningar, installationssupport och underhållssupport inom avvattning. Vi tillhandahåller säkra och effektiva lösningar för hantering av dagvatten, avloppsvatten och spillvatten. 

Våra system passar många tillämpningar, inklusive storkök, restauranger, matindustrin, parkeringsplatser, terminaler, detaljhandel, vägar, viadukter, bostäder, hotell, flygplatser och hamnar.

Vi samarbetar med arkitekter, ingenjörer, konsultföretag, fastighetsägare, byggherrar, myndigheter, installatörer och entreprenörer. Med stöd av hydrauliska beräkningar utvecklar vi effektiva lösningar.

Vår organisation är indelad i VA och VVS.

 

ACO:s sortiment säljs genom ett brett distributionsnät av bland annat grossister.